Dla trenerów

44
Trenerzy jako osoby odgrywające kluczowe role w budowaniu karier zawodników powinni posiadać narzędzia psychologiczne pomagające w codziennej pracy z ich podopiecznymi.

Współpraca z psychologiem sportu pozwala na monitorowanie zaawansowania mentalnego drużyny jako również pomaga trenerowi podejmować optymalne decyzje w trakcie przygotowania do zawodów oraz rywalizacji sportowej

W pracy z trenerami koncentruję się na następujących zagadnieniach:

-Budowanie relacji z zawodnikami (wzajemne zrozumienie i lojalność)
-Poprawa komunikacji w drużynie.Budowa odpowiedniej motywacji zawodników
-Pomoc w identyfikowaniu potencjału sportowego zawodników oraz ich roli w drużynie
-Zapobieganie niepożądanym zjawiskom(np. wypalenie i przedwczesna rezygnacja z kariery)
-Rozładowywanie konfliktów i napięć w relacji trener-zawodnik oraz pomiędzy zawodnikami w grupie